Bongkar Rahasia Menangnya Bandar Ceme Online

Bongkar Rahasia Menangnya Bandar Ceme Online – Permainan ceme yaitu permainan tradisionil yang memakai kartu domino jadi alat permainannya.

Ketika saat ini permainan bandar ceme dibagi jadi 2 type, yakni bandar ceme serta bandar ceme keliling.

Langkah ke-2 permainan ini sama, tetapi namun yang membedakannya yaitu pada permainan ceme keliling,

pemain yang bertindak jadi bandar ditetapkan oleh jumlah chip permainan yang dipunyainya.

Sedang pada permainan bandar ceme pemain yang bertindak jadi bandar hanya 1 saja serta selalu,

bermain jadi bandar hingga dia mengambil keputusan untuk berhenti bermain.


Bongkar Rahasia Menangnya Bandar Ceme Online

Sebelumnya saya mengulas mengenai trick untuk memenangi permainan bandar ceme di bandar judi,

terlebih dulu saya juga akan mengulas mengenai langkah mainnya terlebih dulu.

Permainan bandar ceme dimainkan oleh 8 orang pemain dalam 1 meja permainan, di mana 7 orang bertindak jadi pemain serta 1 orang jadi bandar.

Yang paling perlu dalam satu meja permainan bandar ceme yaitu mesti ada seseorang bandar atau permainan akan tidak diawali.
Bongkar Rahasia Menangnya Bandar Ceme Online

Kartu domino yang dipakai pada permainan ini yaitu 28 buah kartu yang dibagi jadi 7 seri nilai kartu, yakni :

1. Seri nilai kartu 0 terbagi dalam kartu 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 serta 0/6
2. Nilai kartu 1 terbagi dalam kartu 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 serta 1/6
3. Seri nilai kartu 2 terbagi dalam kartu 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 serta 2/6
4. Nilai kartu 3 terbagi dalam kartu 3/3, 3/4, 3/5 serta 3/6
5. Seri nilai kartu 4 terbagi dalam kartu 4/4, 4/5 serta 4/6
6. Nilai kartu 5 terbagi dalam kartu 5/5 serta 5/6
7. Seri nilai kartu 6 terbagi dalam kartu 6/6

Nilai kartu domino diliat dari jumlah bulatan yang ada tiap-tiap kartunya.

Pada awal permainan, pemain serta bandar juga akan memperoleh 2 buah kartu.

Lalu nilai dari ke-2 buah kartu itu juga akan dijumlahkan dengan batas nilai kartu teratas dalam permainan ini yaitu 9.

Jika nilai penjumlahan 2 buah kartu itu semakin besar dari 10 atau 20, jadi nilai kartunya juga akan dikurangi dengan 10 atau 20 itu.

Pemenang pada permainan ini diliat dari perannya dimeja permainan, di mana :
– Pemain juga akan dinyatakan menang jika mempunyai nilai kartu yang semakin besar dari pada nilai kartu yang dipunyai oleh bandar
– Pemain juga akan dinyatakan menang jika mempunyai nilai kartu teratas (9) serta sekalian memperoleh bayaran kemenangan 2 x lipat dari jumlah taruhan yang Anda gunakan.
– Bandar juga akan dinyatakan menang jika mempunyai nilai kartu yang semakin besar dari pada nilai kartu yang dipunyai oleh pemain
– Dan Bandar senantiasa menang jika nilai kartu yang dipunyainya sama juga dengan nilai kartu yang dipunyai oleh pemain
– Bandar memenangi semuanya taruhan yang dipasang oleh pemain bila nilai kartu yang dipunyainya yaitu 9 (nilai kartu teratas).